Avís legal

Avís Legal

Política de Privacitat

D’acord amb l’establert en l’establert en la normativa vigent en protecció de dades, FUNDACIÓ PRIVADA PROJECTE AURA li informa que les dades personals de totes les persones en general que pugui guardar alguna relació amb aquesta entitat, són tractats per les finalitats i base jurídica que legitima el seu tractament, amb estricte compliment amb les normes vigents en matèria de protecció de dades.

El fet de proporcionar dades a través d’aquest lloc web o per correu electrònic, implica que l’usuari reconeix que la informació i les dades personals que proporciona són seus, actuals, exactes i certs.

Així mateix, posem a la seva disposició tota la informació en matèria de protecció de dades segons el tipus de relació que pugui mantenir amb nosaltres, i si no es troba en cap relació però es posa en contacte amb nosaltres, se li considerarà com una persona dins l’activitat de tractament de CONTACTES. La política de protecció de dades en detall es la següent:

 

PER USUARIS

 

Identitat del Responsable del Tractament:

FUNDACIÓ PRIVADA PROJECTE AURA

CIF G63435614

Domicili social: Ronda General Mitre, 174. 08006 Barcelona.

Tfn. 934 177 667

E-mail: info@aurafundacio.org

 

Finalitat i temps de conservació de les dades

Tractem la informació que ens faciliten les persones interessades amb la finalitat de gestió dels usuaris i dels possibles usuaris, i informes psicopedagògics en els quals es realitzarà un perfil de l’usuari per la prestació del servei assistencial als mateixos, i sense el qual no seria possible poder executar el contracte que uneixen a les parts.

Les dades personals proporcionades es conservaran per aquesta entitat durant termini legal que sigui exigible, i en seu defecte, durant el temps que prevegi a cada moment la normativa en vigor per exigir qualsevol tipus de responsabilitat.

 

Legitimació pel tractament de les dades

 

La base legal per al tractament de les seves dades és l’execució dels serveis contractats.

 

És necessari que ens proporcioni totes les dades que li demanem, i qualsevol dada que no ens doni, podrà tenir com a conseqüència que no podrem portar a terme les obligacions que corresponguin en desenvolupament de la base jurídica que legitima el tractament.

 

Destinataris de la cessió o comunicació de dades

 

Les dades que ens proporcionin per qualsevol via, tant els propis com els dels seus representats, inclosos per via de formularis, pàgina web o correu electrònic, no seran cedides a persones físiques ni jurídiques públiques o privades sense el seu consentiment o si no ho autoritza una llei, excepte a les entitats bancàries en cas de tenir les quotes domiciliades.

 

Així mateix, les seves dades podran ser proporcionades a aquelles entitats que ens prestin serveis, i que tractaran les seves dades com a “encarregats de tractament”, els quals tindran adoptades les mesures d’índole tècnica i organitzatives necessàries que garanteixin la seguretat de les dades de caràcter personal i evitin la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat i altres obligacions en la matèria que exigeixi la normativa a cada moment, com per exemple, els de la gestoria que tinguem contractada en cada moment, i de serveis de manteniment informàtic, així com a les empreses proveïdores de servei d’emmagatzematge de les dades en Drive, servei prestat per Google Inc., i servei de Whatsapp, empreses amb servidors a EEUU i que per tant, suposa una transferència internacional de dades, però que compleix amb els estàndards que garanteixen el compliment de la normativa en protecció de dades vigent a la UE, atès que es troben inscrites al llistat d’empreses adherides a l’Escut de Privacitat, que pot consultar al següent enllaç: https://www.privacyshield.gov/list.

 

Drets dels usuaris en protecció de dades

 

Tota persona té dret a obtenir confirmació sobre si en FUNDACIÓ PRIVADA PROJECTE AURA estem tractant dades personals que els concerneixin o no. Així mateix, tindran dret a sol·licitar l’accés a les dades personals relatives a l’interessat, la seva rectificació, cancel·lació o supressió, la limitació del seu tractament, a oposar-se al tractament, així com a la portabilitat de les dades.

Per exercir qualsevol d’aquests drets, l’interessat pot dirigir-se a qualsevol de les dades de contacte assenyalats a l’apartat “Identitat del Responsable del Tractament”.

Així mateix, en cas que hagués atorgat el seu consentiment per a alguna finalitat específica diferent a la prestació del servei o de la relació jurídica que li uneix a aquesta entitat, pot retirar el seu consentiment en  qualsevol moment, sense que això afecti a la relació que li uneix a nosaltres.

 

En cas que no s’hagi obtingut contestació a l’exercici dels seus drets o no estigui d’acord amb la mateixa, pot interposar la corresponent reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, www.agpd.es, carrer Jorge Juan, 6, 28001 Madrid.

 

PER CURRICULUMS

 

Identitat del Responsable del Tractament:

 

FUNDACIÓ PRIVADA PROJECTE AURA

CIF G63435614

Domicili social: Ronda General Mitre, 174. 08006 Barcelona.

Tfn. 934 177 667

E-mail info@aurafundacio.org

 

Finalitat i temps de conservació de les dades

 

Tractem la informació que ens faciliten les persones interessades amb la finalitat de

gestionar les dades dels candidats a processos de selecció presents i futurs.

Les dades personals proporcionades es conservaran per aquesta entitat durant termini legal que sigui exigible, i en seu defecte, durant el temps que prevegi a cada moment la normativa en vigor per exigir qualsevol tipus de responsabilitat.

 

 

Legitimació pel tractament de les dades

 

La base legal per al tractament de les seves dades és el seu consentiment.

 

És necessari que ens proporcioni totes les dades que li demanem, i qualsevol dada que no ens doni, podrà tenir com a conseqüència que no podrem portar a terme les obligacions que corresponguin en desenvolupament de la base jurídica que legitima el tractament.

 

Destinataris de la cessió o comunicació de dades

 

Les dades que ens proporcionin per qualsevol via, tant els propis com els dels seus representats, inclosos per via de formularis, pàgina web o correu electrònic, no seran cedides a persones físiques ni jurídiques públiques o privades sense el seu consentiment o si no ho autoritza una llei.

 

Així mateix, les seves dades podran ser proporcionades a aquelles entitats que ens prestin serveis, i que tractaran les seves dades com a “encarregats de tractament”, els quals tindran adoptades les mesures d’índole tècnica i organitzatives necessàries que garanteixin la seguretat de les dades de caràcter personal i evitin la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat i altres obligacions en la matèria que exigeixi la normativa a cada moment, com per exemple, els de la gestoria que tinguem contractada en cada moment i de serveis de manteniment informàtic, així com a les empreses proveïdores de servei d’emmagatzematge de les dades en Drive, servei prestat per Google Inc., i servei de Whatsapp, empreses amb servidors a EEUU i que per tant, suposa una transferència internacional de dades, però que compleix amb els estàndards que garanteixen el compliment de la normativa en protecció de dades vigent a la UE, atès que es troben inscrites al llistat d’empreses adherides a l’Escut de Privacitat, que pot consultar al següent enllaç: https://www.privacyshield.gov/list.

 

Drets dels usuaris en protecció de dades

 

Tota persona té dret a obtenir confirmació sobre si en FUNDACIÓ PRIVADA PROJECTE AURA estem tractant dades personals que els concerneixin o no. Així mateix, tindran dret a sol·licitar l’accés a les dades personals relatives a l’interessat, la seva rectificació, cancel·lació o supressió, la limitació del seu tractament, a oposar-se al tractament, així com a la portabilitat de les dades.

Per exercir qualsevol d’aquests drets, l’interessat pot dirigir-se a qualsevol de les dades de contacte assenyalats a l’apartat “Identitat del Responsable del Tractament”.

Així mateix, en cas que hagués atorgat el seu consentiment per a alguna finalitat específica diferent a la prestació del servei o de la relació jurídica que li uneix a aquesta entitat, pot retirar el seu consentiment en  qualsevol moment, sense que això afecti a la relació que li uneix a nosaltres.

 

En cas que no s’hagi obtingut contestació a l’exercici dels seus drets o no estigui d’acord amb la mateixa, pot interposar la corresponent reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, www.agpd.es, carrer Jorge Juan, 6, 28001 Madrid.

 

PER SOCIS

 

Identitat del Responsable del Tractament:

 

FUNDACIÓ PRIVADA PROJECTE AURA

CIF G63435614

Domicili social: Ronda General Mitre, 174. 08006 Barcelona.

Tfn. 934 177 667

E-mail info@aurafundacio.org

 

Finalitat i temps de conservació de les dades

 

Tractem la informació que ens faciliten les persones interessades amb la finalitat de gestió administrativa, comptable i fiscal dels socis.

Les dades personals proporcionades es conservaran per aquesta entitat durant termini legal que sigui exigible, i en seu defecte, durant el temps que prevegi a cada moment la normativa en vigor per exigir qualsevol tipus de responsabilitat.

 

 

Legitimació pel tractament de les dades

 

La base legal per al tractament de les seves dades és l’execució del contracte.

 

És necessari que ens proporcioni totes les dades que li demanem, i qualsevol dada que no ens doni, podrà tenir com a conseqüència que no podrem portar a terme les obligacions que corresponguin en desenvolupament de la base jurídica que legitima el tractament.

 

Destinataris de la cessió o comunicació de dades

 

Les dades que ens proporcionin per qualsevol via, tant els propis com els dels seus representats, inclosos per via de formularis, pàgina web o correu electrònic, no seran cedides a persones físiques ni jurídiques públiques o privades sense el seu consentiment o si no ho autoritza una llei, excepte a les entitats bancàries en cas de tenir les quotes domiciliades.

 

Així mateix, les seves dades podran ser proporcionades a aquelles entitats que ens prestin serveis, i que tractaran les seves dades com a “encarregats de tractament”, els quals tindran adoptades les mesures d’índole tècnica i organitzatives necessàries que garanteixin la seguretat de les dades de caràcter personal i evitin la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat i altres obligacions en la matèria que exigeixi la normativa a cada moment, com per exemple, els de la gestoria que tinguem contractada en cada moment, i de serveis de manteniment informàtic, així com a les empreses proveïdores de servei d’emmagatzematge de les dades en Drive, servei prestat per Google Inc., i servei de Whatsapp, empreses amb servidors a EEUU i que per tant, suposa una transferència internacional de dades, però que compleix amb els estàndards que garanteixen el compliment de la normativa en protecció de dades vigent a la UE, atès que es troben inscrites al llistat d’empreses adherides a l’Escut de Privacitat, que pot consultar al següent enllaç: https://www.privacyshield.gov/list.

 

Drets dels usuaris en protecció de dades

 

Tota persona té dret a obtenir confirmació sobre si en FUNDACIÓ PRIVADA PROJECTE AURA estem tractant dades personals que els concerneixin o no. Així mateix, tindran dret a sol·licitar l’accés a les dades personals relatives a l’interessat, la seva rectificació, cancel·lació o supressió, la limitació del seu tractament, a oposar-se al tractament, així com a la portabilitat de les dades.

Per exercir qualsevol d’aquests drets, l’interessat pot dirigir-se a qualsevol de les dades de contacte assenyalats a l’apartat “Identitat del Responsable del Tractament”.

Així mateix, en cas que hagués atorgat el seu consentiment per a alguna finalitat específica diferent a la prestació del servei o de la relació jurídica que li uneix a aquesta entitat, pot retirar el seu consentiment en  qualsevol moment, sense que això afecti a la relació que li uneix a nosaltres.

 

En cas que no s’hagi obtingut contestació a l’exercici dels seus drets o no estigui d’acord amb la mateixa, pot interposar la corresponent reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, www.agpd.es, carrer Jorge Juan, 6, 28001 Madrid.

 

PER CONTACTES

 

Identitat del Responsable del Tractament:

 

FUNDACIÓ PRIVADA PROJECTE AURA

CIF G63435614

Domicili social: Ronda General Mitre, 174. 08006 Barcelona.

Tfn. 934 177 667

E-mail info@aurafundacio.org

 

Finalitat i temps de conservació de les dades

 

Tractem la informació que ens faciliten les persones interessades amb la finalitat de

gestió de les dades de persones de contacte.

Les dades personals proporcionades es conservaran per aquesta entitat durant termini legal que sigui exigible, i en seu defecte, durant el temps que prevegi a cada moment la normativa en vigor per exigir qualsevol tipus de responsabilitat.

 

Legitimació pel tractament de les dades

 

La base legal per al tractament de les seves dades és el seu consentiment.

 

És necessari que ens proporcioni totes les dades que li demanem, i qualsevol dada que no ens doni, podrà tenir com a conseqüència que no podrem portar a terme les obligacions que corresponguin en desenvolupament de la base jurídica que legitima el tractament.

 

Destinataris de la cessió o comunicació de dades

 

Les dades que ens proporcionin per qualsevol via, tant els propis com els dels seus representats, inclosos per via de formularis, pàgina web o correu electrònic, no seran cedides a persones físiques ni jurídiques públiques o privades sense el seu consentiment o si no ho autoritza una llei.

 

Així mateix, les seves dades podran ser proporcionades a aquelles entitats que ens prestin serveis, i que tractaran les seves dades com a “encarregats de tractament”, els quals tindran adoptades les mesures d’índole tècnica i organitzatives necessàries que garanteixin la seguretat de les dades de caràcter personal i evitin la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat i altres obligacions en la matèria que exigeixi la normativa a cada moment, com per exemple, els de serveis de manteniment informàtic, així com a les empreses proveïdores de servei d’emmagatzematge de les dades en Drive, servei prestat per Google Inc., i servei de Whatsapp, empreses amb servidors a EEUU i que per tant, suposa una transferència internacional de dades, però que compleix amb els estàndards que garanteixen el compliment de la normativa en protecció de dades vigent a la UE, atès que es troben inscrites al llistat d’empreses adherides a l’Escut de Privacitat, que pot consultar al següent enllaç: https://www.privacyshield.gov/list.

 

Drets dels usuaris en protecció de dades

 

Tota persona té dret a obtenir confirmació sobre si en FUNDACIÓ PRIVADA PROJECTE AURA estem tractant dades personals que els concerneixin o no. Així mateix, tindran dret a sol·licitar l’accés a les dades personals relatives a l’interessat, la seva rectificació, cancel·lació o supressió, la limitació del seu tractament, a oposar-se al tractament, així com a la portabilitat de les dades.

Per exercir qualsevol d’aquests drets, l’interessat pot dirigir-se a qualsevol de les dades de contacte assenyalats a l’apartat “Identitat del Responsable del Tractament”.

Així mateix, en cas que hagués atorgat el seu consentiment per a alguna finalitat específica diferent a la prestació del servei o de la relació jurídica que li uneix a aquesta entitat, pot retirar el seu consentiment en  qualsevol moment, sense que això afecti a la relació que li uneix a nosaltres.

 

En cas que no s’hagi obtingut contestació a l’exercici dels seus drets o no estigui d’acord amb la mateixa, pot interposar la corresponent reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, www.agpd.es, carrer Jorge Juan, 6, 28001 Madrid.

 

PER COMUNICACIONS

Identitat del Responsable del Tractament:

 

FUNDACIÓ PRIVADA PROJECTE AURA

CIF G63435614

Domicili social: Ronda General Mitre, 174. 08006 Barcelona.

Tfn. 934 177 667

E-mail info@aurafundacio.org

 

Finalitat i temps de conservació de les dades

 

Tractem la informació que ens faciliten les persones interessades amb la finalitat

d’enviament de comunicacions informatives d’esdeveniments, activitats, promocions i campanyes.

Les dades personals proporcionades es conservaran per aquesta entitat durant termini legal que sigui exigible, i en seu defecte, durant el temps que prevegi a cada moment la normativa en vigor per exigir qualsevol tipus de responsabilitat.

 

 

Legitimació pel tractament de les dades

 

La base legal per al tractament de les seves dades és el seu consentiment.

 

És necessari que ens proporcioni totes les dades que li demanem, i qualsevol dada que no ens doni, podrà tenir com a conseqüència que no podrem portar a terme les obligacions que corresponguin en desenvolupament de la base jurídica que legitima el tractament.

 

Destinataris de la cessió o comunicació de dades

 

Les dades que ens proporcionin per qualsevol via, tant els propis com els dels seus representats, inclosos per via de formularis, pàgina web o correu electrònic, no seran cedides a persones físiques ni jurídiques públiques o privades sense el seu consentiment o si no ho autoritza una llei, excepte a les entitats bancàries en cas de tenir les quotes domiciliades.

 

Així mateix, les seves dades podran ser proporcionades a aquelles entitats que ens prestin serveis, i que tractaran les seves dades com a “encarregats de tractament”, els quals tindran adoptades les mesures d’índole tècnica i organitzatives necessàries que garanteixin la seguretat de les dades de caràcter personal i evitin la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat i altres obligacions en la matèria que exigeixi la normativa a cada moment, com per exemple, els de serveis de manteniment informàtic, així com a les empreses proveïdores de servei d’emmagatzematge de les dades en Drive, servei prestat per Google Inc., i servei de Whatsapp, empreses amb servidors a EEUU i que per tant, suposa una transferència internacional de dades, però que compleix amb els estàndards que garanteixen el compliment de la normativa en protecció de dades vigent a la UE, atès que es troben inscrites al llistat d’empreses adherides a l’Escut de Privacitat, que pot consultar al següent enllaç: https://www.privacyshield.gov/list.

 

Drets dels usuaris en protecció de dades

 

Tota persona té dret a obtenir confirmació sobre si en FUNDACIÓ PRIVADA PROJECTE AURA estem tractant dades personals que els concerneixin o no. Així mateix, tindran dret a sol·licitar l’accés a les dades personals relatives a l’interessat, la seva rectificació, cancel·lació o supressió, la limitació del seu tractament, a oposar-se al tractament, així com a la portabilitat de les dades.

Per exercir qualsevol d’aquests drets, l’interessat pot dirigir-se a qualsevol de les dades de contacte assenyalats a l’apartat “Identitat del Responsable del Tractament”.

Així mateix, en cas que hagués atorgat el seu consentiment per a alguna finalitat específica diferent a la prestació del servei o de la relació jurídica que li uneix a aquesta entitat, pot retirar el seu consentiment en  qualsevol moment, sense que això afecti a la relació que li uneix a nosaltres.

 

En cas que no s’hagi obtingut contestació a l’exercici dels seus drets o no estigui d’acord amb la mateixa, pot interposar la corresponent reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, www.agpd.es, carrer Jorge Juan, 6, 28001 Madrid.

 

PER IMATGES

Identitat del Responsable del Tractament:

 

FUNDACIÓ PRIVADA PROJECTE AURA

CIF G63435614

Domicili social: Ronda General Mitre, 174. 08006 Barcelona.

Tfn. 934 177 667

E-mail info@aurafundacio.org

 

Finalitat i temps de conservació de les dades

 

Tractem la informació que ens faciliten les persones interessades amb la finalitat de gestió de les imatges dels usuaris, treballadors i altres persones que autoritzi la utilització de la seva imatge, per la publicació a la web, a la memòria anual o en altres documents.

Les dades personals proporcionades es conservaran per aquesta entitat durant termini legal que sigui exigible, i en seu defecte, durant el temps que prevegi a cada moment la normativa en vigor per exigir qualsevol tipus de responsabilitat.

 

 

Legitimació pel tractament de les dades

 

La base legal per al tractament de les seves dades és el seu consentiment.

 

És necessari que ens proporcioni totes les dades que li demanem, i qualsevol dada que no ens doni, podrà tenir com a conseqüència que no podrem portar a terme les obligacions que corresponguin en desenvolupament de la base jurídica que legitima el tractament.

 

Destinataris de la cessió o comunicació de dades

 

Les dades que ens proporcionin per qualsevol via, tant els propis com els dels seus representats, inclosos per via de formularis, pàgina web o correu electrònic, no seran cedides a persones físiques ni jurídiques públiques o privades sense el seu consentiment o si no ho autoritza una llei.

 

Així mateix, les seves dades podran ser proporcionades a aquelles entitats que ens prestin serveis, i que tractaran les seves dades com a “encarregats de tractament”, els quals tindran adoptades les mesures d’índole tècnica i organitzatives necessàries que garanteixin la seguretat de les dades de caràcter personal i evitin la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat i altres obligacions en la matèria que exigeixi la normativa a cada moment, com per exemple, els de serveis de manteniment informàtic, així com a les empreses proveïdores de servei d’emmagatzematge de les dades en Drive, servei prestat per Google Inc., i servei de Whatsapp, empreses amb servidors a EEUU i que per tant, suposa una transferència internacional de dades, però que compleix amb els estàndards que garanteixen el compliment de la normativa en protecció de dades vigent a la UE, atès que es troben inscrites al llistat d’empreses adherides a l’Escut de Privacitat, que pot consultar al següent enllaç: https://www.privacyshield.gov/list.

 

 

Drets dels usuaris en protecció de dades

 

Tota persona té dret a obtenir confirmació sobre si en FUNDACIÓ PRIVADA PROJECTE AURA estem tractant dades personals que els concerneixin o no. Així mateix, tindran dret a sol·licitar l’accés a les dades personals relatives a l’interessat, la seva rectificació, cancel·lació o supressió, la limitació del seu tractament, a oposar-se al tractament, així com a la portabilitat de les dades.

Per exercir qualsevol d’aquests drets, l’interessat pot dirigir-se a qualsevol de les dades de contacte assenyalats a l’apartat “Identitat del Responsable del Tractament”.

Així mateix, en cas que hagués atorgat el seu consentiment per a alguna finalitat específica diferent a la prestació del servei o de la relació jurídica que li uneix a aquesta entitat, pot retirar el seu consentiment en  qualsevol moment, sense que això afecti a la relació que li uneix a nosaltres.

 

En cas que no s’hagi obtingut contestació a l’exercici dels seus drets o no estigui d’acord amb la mateixa, pot interposar la corresponent reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, www.agpd.es, carrer Jorge Juan, 6, 28001 Madrid.